Hypothesis Testing

Revision for “Hypothesis Testing” created on April 15, 2015 @ 18:24:35

TitleContentExcerptRevision Note
Hypothesis Testing
<ul>
<li>Kolmogorov-Smirnov</li>
<li>D’Agostino</li>
<li>Jarque-Bera</li>
<li>Lilliefors</li>
<li>Shapiro-Wilk</li>
<li>One-way ANOVA</li>
<li>T</li>
<li>Kruskal-Wallis</li>
<li>Siegel-Tukey</li>
<li>Van der Waerden</li>
<li>Wilcoxon rank sum</li>
<li>Wilcoxon signed rank</li>
<li>Breusch-Pagan</li>
<li>Glejser</li>
<li>Harvey-Godfrey</li>
<li>White</li>
<li>ADF</li>
<li>Bartlett</li>
<li>Brown-Forsythe</li>
<li>F</li>
<li>Levene</li>
</ul>Old New Date Created Author Actions
April 15, 2015 @ 18:24:35 webmaster
April 13, 2015 @ 10:54:46 sanjay
April 13, 2015 @ 08:34:52 sanjay